Amacımız

Amacımız

• Sınırlarının bilincinde olarak çocuk olmayı özgürce yaşatmak AMACIMIZ,
• Bağımsız olmayı, sosyalleşmeyi, paylaşmayı ve işbirliğini öğretmek,
• Oyunlar ve faaliyet çalışmaları ile fiziksel-ruhsal gelişimine önemli katkı sağlamak,
• Haklarını korumasını ve başkalarının haklarına saygı duymasını öğretmek,
• Disiplin alışkanlığı vermek, özgüveni-liderlik özelliğini geliştirmek,
• Anne ve baba dışındaki yetişkinlerle diyalog kurabilmesini sağlamak,
• Büyük ve küçük kasları geliştirerek el becerisini kazandırmak,
• Ait olduğu toplumun kültürünü kavramasını sağlamak,
• Kendisine verilen olanakları en iyi şekilde kullanarak sorunları çözebilmesini sağlamaktır amacımız.
ALANIMIZDA BÖLGEMİZİN REFERANS MERKEZİ OLMAK...