Eğitim İlkelerimiz

Eğitim İlkelerimiz

• Karşılıklı ilişkilerde hoşgörü ve erdemli bir tavır sergilemek
• Hizmetin sürekli ve etkin verilmesini sağlamak
• Okulumuzda yapılan çalışmalarda bilimselliği ve objektifliği ön plana çıkarmak
• Her yerde ve her zaman eğitim anlayışını işlemek
• Okul içi ve okul dışı iletişim kanallarının açık tutulmasını esas almak
• Okul içi ve okul dışı tüm çalışmaların planlı yürütülmesini sağlamak
• Çalışanlara ekip ruhunu kazandıracak fırsatları tanımak
• Çalışanlarımızın kalite geliştirme sürecine katılımlarını sağlayacak her türlü önlemleri almak
• Çocukları saygı ve sevgi ortamında destekleyici yaklaşımlarla geliştirmek
• Öğrencilerimizin potansiyellerini yaş dönemlerine uygun çevre koşulları yaratarak geliştirmek
• Her çocuğun çok yönlü gelişimini gözlemleyerek bireysel becerilerinin fark edilmesini sağlamak
• Öğrencinin Sosyal- Kültürel etkinliklere katılımı sağlanarak, yaşamı tüm yönleriyle tanımasına fırsat vermek.
• Bütün çalışmalarda aile ile iletişim, bilgilendirme ve işbirliği içinde gerçekleştirmek.

 

Okulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim müfredat programı ve çoklu zeka eğitimi uygulanmaktadır. Okulumuz eğitim sisteminde her yaş grubu için ayrı sınıflar ve her sınıfa yaş gruplarına yönelik araç gereçler bulunmaktadır.

 

Çocuklarımızın daha donanımlı olmalarını sağlamak için alanında en iyi deneyimli uzman kadro ile çalışmaktayız. Eğitimimizin bilimle koşutluk kazanmasını sağlamak ve öğretmenlerimizin bu konularda daha da gelişebilmeleri için okulumuzda seminerler düzenlenmektedir. Çocuklarımızın konuşma ve anlatım özelliklerini geliştirme, sanata ve doğaya karşı duyarlı olmasını, sorumluluk bilincine sahip olmasını, güncel ve bilimsel konulara karşı ilgi duymasına olanak sağlamada yardımcı olacak araç-gereç ve yöntemler uygulanmaktadır.

 

Biliyoruz ki,çocuklarla iletişimde, seçilen kelimeler, yüz ifadesi, sevecenlik, içtenlik,tutarlılık ve öğretmen-öğrenci arasındaki ilişki, çocuklarımızın biçimlenmesinde ve özgüveninin gelişmesinde çok önemlidir.