Eğitim Modelimiz

Eğitim Modelimiz

Anaokulumuzda “Etkin Öğrenme Modeli”ni uyguluyoruz. Etkin öğrenme yaparak-yaşayarak öğrenmedir. Etkin öğrenme çocukların seyredip dinlemekle yetinmeyip bu sürece etkin olarak katılarak, değiştirerek, hareket ederek ve bir şeyler yaparak katıldığı anlamına gelmektedir. Günlük programımız, çocuklarımıza öğrenmenin sorumluluğunu taşımayı, düşünmeyi, görmeyi, analiz etmeyi, problem çözmeyi, teknolojiyi kullanmayı, yapıcı-üretici olmayı, iletişim kurmayı, paylaşmayı, sırasını beklemeyi, işbirliği yapmayı ve tüm insanlara katkıda bulunmayı öğreteceği fırsatlar oluşturmaktadır.

 

“Etkin öğrenme modelinde öğrenci merkezdedir ve aktif olarak programlara katılır, deneyerek, yaparak ve yaşayarak öğrenir”

• Grubun ve öğrencinin, hedef bilgi ve becerilere ulaşım derecelerini gözler ve değerlendirir.

 

PROGRAMLARIMIZDA ÖĞRENCİLERİMİZİN KONUMU

Programda öğrenci merkezdedir.
Program, öğrencinin aktif katılımına dayanır.
Programda öğrenci katılan, deneyen, yapan, yaşayarak öğrenen kişidir.

 

PROGRAMLARIMIZDA EĞİTİMCİLERİMİZİN KONUMU

• Hedefleri, kazanılması beklenen davranışları ve eğitim durumunu planlar.
• Öğrencinin hedef bilgi ve beceriye ulaşması için rehberlik yapar.

• Öğrencinin günlük yaşantısı içinde olayları izlemesi ve bu olaylara katılmasını motive eder.