Eğitsel Jimnastik

Eğitsel Jimnastik

Bu aktivitede amaç, çocukların büyük ve küçük kas gruplarını, eklem ve kemik yapılarını, solunum ve donanım sistemlerinin gelişmesinde katkıda bulunarak çocukların özgüvenlerini desteklemek amacıyla uygulanmaktadır.