Müzik

Müzik

Öncelikle şarkı ve tekerlemeler yoluyla çocukların bu dönemlerinde dil gelişimini desteklemede katkıda bulunmak, bunun yanısıra müzikal etkinlikler yoluyla çocuklarımızın zihinsel, motor, sosyal beceri ve yeteneklerinde gelişmelerini sağlamak.