Resim

Resim

Okul öncesinde genelde sanat eğitiminin özelde resim dersinin temel amacı; çocukların yaratıcılıklarını desteklemek, estetik değerler ve sanatsal duyarlılık kazanmalarını sağla­maktır. Diğer amaçlar ise aşağıda sıralanmıştır;

  • Sanat aracılığı ile çocukların, tüm gelişim alanlarını desteklemek,
  • Duyularını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak,
  • Sanatsal etkinlikler ile düşünce ve hareket özgürlüğü yaşamalarına imkân vermek,
  • Ortaya koydukları ile kendine güvenen katılımcı, sorumluluk sahibi, üretken kişilikler oluşturmak,
  • Çocuklarda doğa, tarih, bilim ve teknoloji gibi konulara ilgi oluşturmak veya ilgi duy­dukları alanda deneyim elde etmelerini sağlamak,
  • Sanat yapıtlarını inceleyebilecek ve eleştirebilecek deneyime sahip olmalarını sağ­lamak,
  • Çevrenin korunması ve geliştirilmesi için duyarlı olmalarını, sorumluluk alabilmelerini sağlamaktır.